CrossFit Košice No games. Pure sport.
Galéria

August 2016

Pic

04/8/16

04/8/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

03/8/16

03/8/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

02/8/16

02/8/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

01/8/16

01/8/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Jún 2016

Pic

22/6/16

22/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

21/6/16

21/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

20/6/16

20/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

17/6/16

17/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

16/6/16

16/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

15/6/16

15/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

14/6/16

14/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

13/6/16

13/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

10/6/16

10/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

09/6/16

09/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

08/6/16

08/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

07/6/16

07/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

06/6/16

05/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

03/6/16

03/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

02/6/16

02/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

01/6/16

01/6/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Máj 2016

Pic

31/5/16

31/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

30/5/16

30/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

27/5/16

27/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

26/5/16

26/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

25/5/16

25/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

24/5/16

24/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

23/5/16

23/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

22/5/16

22/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

20/5/16

20/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

19/5/16

19/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

18/5/16

18/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

17/5/16

17/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

16/5/16

16/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

13/5/16

13/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

12/5/16

12/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

11/5/16

11/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

10/5/16

10/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

9/5/16

9/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

6/5/16

6/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

5/5/16

5/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

4/5/16

4/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

3/5/16

3/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.

Pic

2/5/16

2/5/16

Pozri si ako to vyzeralo.